Full fart på Stockholm Pride idag!

Hur ska vi få tryggare och öppnare arbetsplatser och hur leder man en organisation så att medarbetarna växer? De två frågorna diskuteras i eftermiddag på två seminarier på Pride House, alltså Kulturhuset stadsteatern i Stockholm. Seminarierna är öppna för alla och det behövs ingen föranmälan.

"Who decides to be awesome?" är rubriken på ett seminarium som Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening arrangerar.  Seminariet handlar om betydelsen av ledarskap för att bygga team och kultur som kan nå fantastiska resultat och om att leda organisationer så att var och en kommer till sin rätt. Föreläsare är Meri Williams, CTO på Marks & Spencer,  föreläsare inom management, framtida ledarskap och medarbetarskap. Seminariet börjar klockan 16 och pågår till 16.45.

Redan klockan 13 är det dags för Sacos seminarium om hbtq, arbetsmiljö och kränkande särbehandling. Rubriken är Skyddar lagen dig mot kränkande särbehandling på jobbet? och det som diskuteras är de nya föreskrifter för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som gäller från och med den 31 mars i år. Reglerna förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men hur ser det ut i praktiken på våra arbetsplatser och kan de nya reglerna göra det lättare att förbättra arbetsmijöarbetet och minska den särbehandling som kan drabba exemplevis hbtq-personer?

De frågorna diskuteras av en panel med Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers, Sacos ordförande Göran Arrius och Richard Mårtensson, HR-chef i Falu kommun och Västerviks kommun. Han har också intervjuats av bland andra Västervikstidningen inför seminariet. Klockan 13 - 13.45 i Kulturhuset stadsteatern.