Fullsatt på seminarium om ny LVU

Svensk socialpolitisk förening, där förbundet har ordförandeposten, har anordnat en remisskonferens om betänkandet "Barns och ungas rätt vid tvångsvård". Där föreslås en ny lag om tvångsvård för barn och unga.

Håkan Ceder, regeringens utredare, föredrog utredningen och berättade om de överväganden som gjorts. Förslagen kommenterades därefter av bland annat Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen och Lotta Persson, Föreningen Sveriges socialchefer. Seminariet ger viktiga inspel till de remissinstanser som ska yttra sig.

Seminariet kan ses i efterhand