Fullsatt seminarium om psykisk ohälsa i Sundsvall

Arbetsgivarens okunskap om vad psykosocialt arbete innebär blev tydlig under torsdagens diskussioner om socionomers roll i behandlingen av psykisk ohälsa.

Igår samlades ett 30-tal kuratorer, skolkuratorer och leg. psykoterapeuter för att höra professor Agneta Öjehagen berätta om vikten av psykosocialt behandlingsarbete för personer med psykisk ohälsa. Hon berättade också vilka psykosociala insatser som har effekt för att förbättra psykisk hälsa och som kommer att vara med i Socialstyrelsens reviderade riktlinjer för Missbruk- och beroendevård. Agneta betonade behovet av ett psykosocialt synsätt i vården - att ett sjukdomstillstånd påverkar och påverkas både av personens känslor och upplevelser och av personens sociala sammanhang.

Sedan följde en paneldiskussion med primärvårdschef Markus Kallionen, Helen Jonsson ordförande för Akademikerförbundet SSR i Landstinget Västernorrland, Kjell Jonsson styrelseledamot i förbundets förening för legitimerade psykoterapeuter och Agneta Öjehagen. Publiken konstaterade att det finns lite kunskap om vad kuratorer kan: "Vi försöker berätta men det är få öron som lyssnar. Vi är den enda yrkesgruppen inom vården som har en helhetssyn". "Det är uppenbart att primärvårdschefen inte vet hur vi arbetar. 80% av patienterna blir hjälpta av under 10, oftast 3-4 samtal. Ingen är intresserad av den statistiken! Vi får hela tiden hör att vi jobbar fel men vi jobbar professionellt". Markus Kallionen menade att vården inte kommer att få mer resurser och därför måste man börja arbeta på nya sätt till exempel i multimodala team och med internetbehandlingar.

Under eftermiddagen fanns även medlemmar från regionföreningens styrelse på plats för att informera om sin verksamhet.