Fyra checklistor för en bättre arbetsmiljö

Dags att ta itu med arbetsmiljön! Men var ska man börja? Suntarbetsliv har tagit fram en film och fyra checklistor till din hjälp.

Den sista mars i år trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Parterna har tillsammans tagit fram checklistor och film som stöd i arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). 

I början av sommaren presenterade Suntarbetsliv en övergripande checklista, som underlättar för chefer och skyddsombud att skaffa sig en första en bild av OSA-frågorna på arbetsplatsen. Den ger också en uppfattning om vilken beredskap som de har på arbetsplatsen i form av kunskaper, mål, och rutiner.

I dagarna lanserade Suntarbetsliv ytterligare tre mer detaljerade checklistor, som chefer och skyddsombud kan använda för sina skyddsronder inom de tre områdena arbetsbelastning, arbetstidsförläggning och kränkande särbehandling.

I den korta infografikfilm kan du få en överblick över vad organisatorisk och social arbetsmiljö är, vilka krav som ställs på arbetsgivaren, och lite om hur man kan arbeta. 

Du hittar checklistorna och resten av OSA-kompassen, Suntarbetslivs verktyg för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, på Suntarbetslivs hemsida