Gästblogg: Rollen som skyddsombud

Att förändra arbetsplatsen för alla kan kännas som ett stort och svårt uppdrag att ta på sig. Men arbetet som skyddsombud är både viktigt och väldigt givande. Fatima Iramdane gästbloggar om hur det är att vara skyddsombud.

Vanliga svar jag stöter på när man frågar arbetsgrupper om vem som vill bli skyddsombud är: Det är för svårt, jag har inte kunskapen, jag har för mycket att göra, det är ett för stort ansvar, jag är rädd att bli osams med arbetsgivaren.  Lugn. Det viktigaste är att man har ett intresse, engagemang och en vilja att förändra och förbättra, sedan hjälps vi åt.  

Som förtroendevald medlem får du utbildning av förbundet. Arbetsmiljölagen reglerar så att alla skyddsombud får ta den tid man behöver för att utföra sitt uppdrag. Ansvaret ligger hos chefen att utföra förändringar och att arbeta förebyggande. Skyddsombudet har mandatet att påvisa och upplysa om vilka åtgärder som bör vidtas. Förtroendemannalagen och arbetsmiljölagen skyddar dig mot att dina arbetsförhållanden, lön och andra anställningsförmåner försämras på grund av ditt fackliga uppdrag.

Samverkan för en god arbetsmiljö

Skyddsombudets uppdrag är att samverka mellan kollegor och chefer; att vara en samtalspartner i arbetsmiljöfrågor. En bra chef förstår vikten av att ha bra skyddsombud. Som skyddsombud är du oftast steget före och uppmärksammar riskfaktorer och friskfaktorer på din arbetsplats och kan påvisa detta för chefen som då får en möjlighet att arbeta systematiskt både förebyggande och åtgärdande.  Börja samverkan redan under utbildningen och gå tillsammans med chefen.

Världsomvälvande uppdrag

Efter utbildningen känner man att man fått mycket kunskap, man har även insett att det finns många brister man kan börja arbeta på. Helt plötsligt så känns uppdraget stort och man vet inte vart man ska börja. Man har fått nya glasögon och ser plötsligt mycket man vill förbättra. Vart börjar man? Uppdraget känns världsomvälvande och man kan ofta känna att man tagit på sig ett alldeles för stort ansvar ett nästintill omöjligt uppdrag.

Små steg

Tänk smått, det är just de små stegen som räknas mot en bättre arbetsplats. Summan av alla ”små saker” som görs annorlunda är det som leder till bättre arbetsmiljö för alla. När dina kollegor ser att du lyckats göra EN förbättring förstår dom också din betydande roll mer och du blir dina kollegors samtalspartner i arbetsmiljöfrågor.

Små, små förändringar leder till stora förändringar på längre sikt!