Gästbloggare: Ett modigt förbund kräver modiga medlemmar

Vi lokalfackliga står upp för dig och din lön, dina arbetsvillkor och din arbetsmiljö. Men om vi ska kunna stå upp för medlemmarnas rättigheter på arbetsplatsen behöver vi också ditt stöd, skriver Katrin Skatt Gåvertsson.

Härom veckan fick jag och mina kollegor som är fackligt förtroendevalda på heltid ett brev skickat till oss. Brevet var undertecknat av flera medlemmar på en arbetsplats i vår kommun och handlar om den aktuella situationen på arbetsplatsen och om medlemmarnas arbetsmiljö. Få saker gör oss lokalfackliga så glada som brev från medlemmar som har agerat för att beskriva och påverka sin arbetssituation.

Detta är inte för att vi inte tror på det samverkanssamtal vi har eller på den direkta dialogen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Glädjen över brevet är för att det är när ni själva som medlemmar står upp för er situation som vårt arbete verkligen kan få effekt. I debatten hörs hur facket har spelat ut sin roll eller inte längre har samma roll som tidigare. Frågan som ofta ställs är vad gör facket för mig? Vad gör facket egentligen?  

Visst har fackets roll förändrats men vi spelar en fortsatt viktigt roll på våra arbetsplatser och i vårt samhälle. Svaret på frågorna är att vi alla tillsammans är facket. Och att vi som är fackligt förtroendevalda aldrig kan påverka om medlemmarna inte står starkt bakom oss.

Utan er faller vi platt

Akademikerförbundet SSR växer som förbund och får mer medlemmar vilket ju är grunden för fackets roll gentemot arbetsgivaren. Ju fler medlemmar vi har desto starkare är vi. Samtidigt är vi inte starka om vi inte inser att vi alla spelar en roll i arbetet med att förbättra våra villkor och vår arbetssituation. Som lokalfackliga står vi upp för dig i din vardag och i dina specifika frågor kring lön, arbetsvillkor och arbetsmiljö, men det vi kräver av dig är att du står bakom oss! Vi är valda av er som medlemmar och vi arbetar på ert uppdrag och ert mandat, men utan ert stöd faller vårt arbete platt. Vårt uppdrag blir svårare när vi blir lämnade ensamma.

Vi behöver att du står upp för dig själv och för dina kollegor. Att stå upp för sig själv är exempelvis att alltid ta möjligheten att förhandla sin lön. Ring och få lönerådgivning inför detta. Använd arbetsplatsträffarna för att diskutera din och dina kollegors situation och arbetsmiljö. Bevaka och hjälp till att skapa en kultur på din arbetsplats där regler om arbetstider följs och där privatlivet värnas.

Mejla inte efter arbetstid och påtala för chefer och kollegor som gör det. Gå hem när din arbetsdag är slut och jobba inte över på flexen. Låt din chef ta ansvar för prioriteringen när arbetsuppgifterna inte hinns med. Jobba inte mer än dina 40 timmar i veckan! Lokalföreningens aktiva arbetar för dina rättigheter genom samverkan, förhandling, stöd och råd och genom opinionsbildning. Om vi ska kunna stå upp för medlemmarnas rättigheter på arbetsplatsen behöver vi hjälp av er.

Tillsammans gör vi skillnad

Det lokalfackliga uppdraget är i mångt och mycket ett mycket tacksamt uppdrag där du med små medel kan påverka medlemmars arbetsmiljö och villkor. Det är ett uppdrag där du kan påverka verksamhetens utveckling och förutsättningarna för dig och dina kollegor. Framför allt är det ett uppdrag där vi, om vi jobbar tillsammans, kan göra skillnad! Det spelar ingen roll om du är socialsekreterare eller biståndshandläggare med hög arbetsbelastning, eller en ekonom eller planeringssekreterare med obalans mellan fritid och arbete. Tillsammans kan vi arbeta för en bättre arbetsmiljö, friskare arbetsplatser och bättre lönespridning. Tillsammans är vi är starka!

Katrin Skatt Gåvertsson är socionom och ordförande för Akademikerförbundet SSR i Malmö stad.