Ge arbetsmiljöarbetet ett lyft med partsgemensam utbildning

Med Suntarbetslivs nya arbetsmiljöutbildning får chefer och skyddsombud en gemensam bas. En rundringning som gjorts visar att den är efterlängtad och kommer att börja användas av många kommuner och landsting redan i höst.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en webbaserad grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, skräddarsydd för chefer och skyddsombud. Den är ett partsgemensamt initiativ och Akademikerförbundet SSR som en av parterna bakom, ser fram emot effekterna av en bred användning i kommun och landstingssektorn.

– Arbetsmiljöfrågorna är några av de viktigaste frågorna  våra medlemmar och chefsmedlemmar, så utbildningen är efterlängtad. Utbildningen är helt klart ett verktyg för att nå förbundets långsiktiga målsättning om ett hållbart arbetsliv, säger Jonas Lidberg,  ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

En av utbildningens styrkor är att arbetsgivarorganisationerna nu är överens arbetstagarförbunden inom kommun- och landstingssektorerna  om vad arbetsmiljö är och vilket ansvar vi har på arbetsplatsen, tillägger han.

–Det har stor betydelse för chefer och skyddsombud som nu ska genomgå utbildningen och det kommer att gynna det lokala arbetsmiljöarbetet. Det är också bra att utbildningen visar den ekonomiska vinsten med arbetsmiljöarbetet eftersom det underlättar att få arbetsmiljön  integrerad i det dagliga arbetet, säger Jonas Lidberg.

Efterlängtad

En rundringning visar att många små kommuner kommer att använda Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i sin helhet, medan mellanstora och större kommuner planerar att komplettera sin egen utbildning med delar av den. En och annan större verksamhet planerar att göra ett omtag med sitt systematiska arbetsmiljöarbete, och utgå från just Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

– Utbildningen är en fantastisk möjlighet att sprida kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöfrågorna är jättestora just nu, så den kom verkligen i rätt tid, säger Ann-Sofie Karlsson, HR-strateg i Landstinget Sörmland.

I Uppsala kommun kommer de att använda delar av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning som komplement till sin egen.
 
– Vi kommer bland annat att visa en del filmer som finns med, till exempel professor Eva Vingård som pratar om vad som utmärker friska arbetsplatser, säger Malin Abrahamsson, HR-specialist.

Läs mer om Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning på deras webbplats. 

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

  • Den är kostnadsfri, webbaserad och genomförs vid fysiska träffar i den egna organisationen.
  • Organisationen utser egna lokala utbildningsledare.
  • Den är utformad så att det ska vara lätt för deltagarna att känna igen sig och relatera till sin egen arbetsmiljö.
  • Den har tagits fram av Suntarbetsliv tillsammans med representanter för fackliga organisationer, Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta.