Ge dina synpunkter på den nya etiska koden för socialt arbete

Fram till 11 maj kan du som medlem ge dina synpunkter på förslaget till ny etisk kod för socialt arbete.

Under våren har en ny etisk kod för socialt arbete tagits fram av professor Erik Blennberger och en referensgrupp av erfarna socionomer som är verksamma inom olika områden. Förslaget går nu ut på remiss till ett flertal organisationer och till alla utbildningsanordnare av socionomutbildningen. Du som medlem kan också skicka in dina synpunkter fram till den 11 maj till Josefine.Johansson@akademssr.se. Du får också gärna hjälpa till med fallbeskrivningar!