Ge utlandsutbildade chansen att starta om sitt yrkesliv

Kan man ge ett högre bud än den lön som arbetsgivaren föreslår? Gör kollektivavtalen att personer över 40 har svårare att få jobb? Vet du hur det gick för dem som gick snabbspåret förra året?

Det är några av de frågor jag fick från deltagarna på snabbspåret för samhällsvetare, ekonomer och jurister med social inriktning förra veckan. De är sju personer som har en utländsk examen inom socialt arbete eller sociologi som kompletterar sin utbildning med kurser i socialrätt, det offentliga språket och utredningsmetodik. I början av september avslutas kurserna och deltagarna ska ut för att testa sina nya och gamla kunskaper i relevant praktiskt arbete. Hälften av de jag träffar har redan sin plats klar, hälften har det inte.

Jag och en arbetskamrat är på plats för att prata om var de kan arbeta när de är klara med snabbspåret och hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige. Jag förklarar att socialt arbete i Sverige är väldigt oreglerat. Om en arbetsgivare vill anställa dem så kan de börja arbeta idag. Eftersom många av dem har läst socialt arbete och psykologi i sina hemländer så gör snabbspårets 15 högskolepoäng i socialrätt och förvaltningsrätt att de är behöriga att arbeta även med myndighetsutövning av barn och unga. Med tanke på att Sverige har kompetensbrist inom en rad områden och att arbetslösheten bland socionomer är låg så borde de inte ha några svårigheter att få varken praktikplats eller jobb! Men det har de.

Snabbspåren är en överenskommelse mellan stat, arbetsgivarorganisationer och fackförbund där hela idén är att komplettera nyanländas kompetens med det de behöver kunna för att arbeta i sitt yrke i Sverige. Snabbspåren för samhällsvetare, jurister och ekonomer har också mycket goda resultat när det gäller andelen som går vidare till arbete eller fortsatta studier.

Jag försöker in i det längsta undvika frågan om hur det gått för deras föregångare - gruppen jag träffade för ett år sedan där de flesta hade relevant arbetslivserfarenhet från andra länder. När jag frågar en av dem hur det ser ut för hennes tidigare klasskamrater säger hon att alla fortfarande söker arbete där deras utbildning är relevant. De arbetar men inte inom socialt arbete.

Så jag vill be dig som arbetar i området runt Stockholm och Uppsala: fundera över om din arbetsplats kan ta emot en kollega med en utländsk examen och utländsk arbetslivserfarenhet för praktik. Den verksamhet som du arbetar i kan få ta del av erfarenheter från behandling av internetberoende i Kina, socialt arbete i Iran eller migrationsforskning från Afrikas horn. Din arbetsplats kan ge en utlandsutbildad möjlighet att få börja sin yrkesbana i Sverige. Och nästa gång du går igenom ansökningshandlingar till en tjänst, sortera inte bort dem som har en relevant men utländsk utbildning. Ge dem en chans att få fortsätta arbeta inom sitt yrke. Vi behöver deras kompetens.