Gemensamma verktyg för bättre arbetsmiljö

Allt fler använder arbetsmiljöutbildningen för kommun- och landstingssektorn. Har du hittat Suntarbetslivs verktyg?

”Rätt verktyg gör jobbet bättre” är budskapet i kampanjen för kommun-och landstingssektorns egna arbetsmiljöutbildning. Med satsningen vill Suntarbetsliv tillsammans med arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingssektorn lyfta fram vinsterna med, och ge stöd för, ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Vår gemensamma arbetsmiljöutbildning är viktig ur flera aspekter. Den lägger en gemensam grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet lokalt, och bidrar till att skapa goda förutsättningar för en frisk arbetsplats, säger Daniel Hjalmarsson, utvecklingsstrateg på Akademikerförbundet SSR.    

 Arbetsmiljöutbildningen är framtagen tillsammans med parterna och har funnits i 1,5 år. Materialet är kostnadsfritt och finns på suntarbetsliv.se.

 I utbildningen får deltagarna ta del av grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet: hur man undersöker, riskbedömer, åtgärdar och följer upp arbetsmiljön i sin egen verksamhet. De får också lära sig mer om chefens och skyddsombudets roll och ansvar och hur man kan jobba tillsammans.

Chef och skyddsombud tillsammans

Att chef och skyddsombud går samma utbildning tillsammans ger rätt förutsättningar för ett fungerande arbetsmiljöarbete. Det är något som till exempel Sörmlands läns landsting tagit fasta på.

— Vi har verkligen tryckt på att chefer och skyddsombud ska gå tillsammans. Jag tycker det är bra att de på så sätt får samma språk och syn på arbetsmiljöarbetet, säger Charlotte Isoz, HR-specialist vid HR-staben i Sörmlands läns landsting.

”Inspirerande”, ”Relevant” och ”Tydlig” är återkommande ord från utvärderingarna.

— Utvärderingarna visar att deltagarna varit nöjda. Det är kul att 100 procent kan tänka sig rekommendera utbildningen till någon annan, säger Charlotte Isoz.

Flera berättar att deltagarna med förnyad kraft tagit tag i arbetsmiljöarbetet efter utbildningen.

Både för gamla och nya chefer

Även om det är en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete är den värdefull både för nya chefer och dem som redan har mycket chefserfarenhet.

 — För de nya verksamhetsansvariga och gruppcheferna har Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning varit väldigt bra. För mig har det varit en påminnelse om hur viktigt arbetet med arbetsmiljön är, säger Sofie Aspeqvist, kulturchef i Sundbybergs stad.

Utbildningsledarna jobbar i par

Rekommendationen är att utbildningsledarna jobbar i par där den ena företräder arbetsgivaren och den andre arbetstagarna. Ofta tar HR en samordnande roll.

I Lunds kommun till exempel är det chefer, HR och skyddsombud som turas om att hålla i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. HR-strategen håller ihop gruppen, stöttar och uppmuntrar. 

Eva Mårtensson-Carlsson, enhetschef på ett äldreboende, kommer att vara med och utbilda en grupp under våren.

— Arbetsmiljö är ju något vi jobbar med hela tiden, även om man inte alltid tänker på det till vardags. Det här blir ett sätt att lägga fokus på det utan att göra det för stort och krångligt, säger hon.

Läs mer om arbetsmiljöutbildningen för kommun- och landstingssektorn

Om Suntarbetsliv

Akademikerförbundet SSR står bakom Suntarbetsliv tillsammans med arbetsmarknadens övriga parter inom kommun- och landstingssektorn. Suntarbetsliv ger inspiration och verktyg i arbetet för friska arbetsplatser. Du får exempel på hur andra arbetar, konkreta metoder för att sätta igång direkt och det senaste inom forskningen. Var vill du börja?

Om arbetsmiljöutbildningen för kommun- och landstingssektorn

  • Grundutbildning för chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Framtagen gemensamt av arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingssektorn
  • Kvalitetssäkrad av experter och forskare
  • Genomförs i grupp med hjälp av utbildningsmaterial som finns tillgängligt på suntarbetsliv.se