Gilla jobbet – mötesplats för arbetsmiljöfrågor

Hitta inspiration till hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete! I oktober är det dags för den tredje upplagan av Gilla jobbet – arbetslivets stora mötesplats.

Gilla Jobbet är en satsning från arbetsmarknadens parters sida för att bidra till kunskap och inspiration kring förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete ute på landets arbetsplatser. Som en del i projektet hålls den 26 oktober ett evenemang med temat ”Den hållbara arbetsplatsen”.

Evenemanget erbjuder en chans att lära sig mer om den senaste forskningen, utbyta erfarenheter och få nya idéer, tips och verktyg. Målet är att alla de nya rön och den expertkunskap som finns inom området ska kunna omsättas i praktiken och att de som arbetar med arbetsmiljöfrågor ute på arbetsplatserna ska få det stöd de behöver.

Dagen bjuder på intressanta seminarier som ger såväl bredd som djup inom arbetsmiljöområdet. Schemat är inte helt spikat ännu, men du kan läsa mer och anmäla dig på Gilla Jobbets hemsida redan nu.