Glädjande med konstruktiva besked i vinstfrågan

I julas efterfrågade vi reformer för att förbättra välfärden. Idag behandlades ett sådant konstruktivt förslag av regeringen – och det har goda möjligheter att gå igenom.

Under julhelgen skrev vi en debattartikel i SvD med budskapet att våra politiker måste se till att genomföra viktiga reformer inom skola, vård och omsorg – oavsett vad man tycker i själva frågan om vinst i välfärden. Det finns ett antal sådana förslag under beredning och skyttegravarna i riksdagen bör inte stå i vägen för att de blir av.

Det är därför glädjande att regeringen idag behandlade ett av de förslag som vi efterfrågade i artikeln. Ökade tillståndskrav inom socialtjänsten och skolväsendet kommer läggas fram i riksdagen när det gått igenom lagrådet, och är ett viktigt steg mot mer ordning och reda i välfärden.

Förslaget innebär att ägare och ledning från nästa år bara ska få tillstånd för verksamheten om man kan visa att företagets ekonomi är god, att man har erfarenhet och kunskap om välfärden och att man inte har begått brott.

Kan röstas igenom

Förslaget har goda möjligheter att röstas igenom i Sveriges riksdag eftersom även Moderaterna ställer sig bakom generell tillståndsplikt. Det är mycket svårt att se varför de inte skulle vilja se ett förslag helt i linje med deras egna reformpaket på området.

Om förslaget alltså går igenom lagrådets behandling och sedan lagstiftas kring är det ett gott exempel på när svensk politik fungerar väl och långsiktiga, brett förankrade beslut fattas för medborgarnas bästa.

Nu väntar vi bara på att förslagen om att underlätta för idéburen välfärd och förbättra offentlig upphandling ska bli verklighet! 

Simon Vinge
Chefsekonom