Glädjande resultat i ny studie visar behovet av fler skolkuratorer

Tre olika metoder för att förebygga självmord har undersökts i en ny stor internationell studie, som letts från Karolinska Institutet. Den mest effektiva metoden innebär att skolelever får lära sig att upptäcka psykisk ohälsa hos sig själva och träning i att förstå och hantera svåra känslor. Med den metoden kan antalet självmordsförsök bland unga enligt studien halveras.

 

Professor Danuta Wasserman vid KI säger till SVT att hon nu hoppas på ett brett införande av metoden i svenska skolor.

- En förutsättning för det är en förstärkt elevhälsa och fler skolkuratorer, säger Titti Fränkel, utvecklingschef för socialt arbete.

Hon betonar också att sambandet mellan psykisk ohälsa och ofullständiga betyg är klarlagt sedan tidigare av forskningen.

- Om självmord och självmordsförsök hos unga skulle halveras genom att metoden införs på bred front i skolorna skulle samhället göra stora vinster och fler elever gå ut med fullständiga betyg, säger Titti Fränkel.

Läs förbundets rapport om behovet av fler skolkuratorer här.