God Jul & Gott Nytt År önskar hela redaktionen!

Tack alla läsare för det fina engagemanget ni visat under året. Vi ses igen 2016!

Fr. v till h:

Carina Kilström, arbetsmarknadsfrågor

Malin Norberg, flyktingfrågor och ekonomiskt bistånd

Sven Rosell, reporter

Pia Litzell Berg, redaktör för psykoterapidelen

Åsa Wiklund, psykosociala frågor i skolan

Per Landberg, familjerådgivning

Simon Ilhammar, ungdomar

Malin Isaksson, frivård

Maria Korpskog, reporter

Lisa Gagnerud, socialpsykiatri

(Hans Swärd, redaktör för Forskningssupplementet var på forskarinternat)

Lena Engelmark, chefredaktör (bakom kameran)