Gör ett smart val du med – bli medlem!

Studier, karriärväg, anställningsform, föräldraledighet, pension… Du gör ett antal viktiga val i livet. Har du en högskoleutbildning är det ett smart val att vara med i ett Sacoförbund som driver dina yrkesfrågor.

Akademikerförbundet SSR är, som du kanske vet, medlem i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Men vet du varför? Saco består av 23 partipolitiskt obundna fack- och yrkesförbund som har mer än 670 000 högskoleutbildade medlemmar. Gemensamt driver Sacoförbunden akademikers intressen, däribland att högskoleutbildning ska hålla hög kvalitet och att utbildning ska löna sig. Var och en driver förbunden utvecklingen inom sina olika yrken och verksamheter. Det betyder att vi både har styrkan av en organisation med över en halv miljon medlemmar i ryggen, och den specialkunskap som krävs för att kunna driva dina professionsfrågor.

Vi följer dig genom hela din yrkeskarriär, oberoende av arbetsplats och roll. Det innebär att du kan vara med och ha nytta av oss oavsett om du är fast anställd, vikarie, chef, egen företagare eller student. Som medlem får du kvalificerat stöd och rådgivning när det gäller ditt yrke och din bransch, i frågor som anställningsvillkor, lön, arbetsmiljö, diskriminering, försäkringar, karriärutveckling, ledarskap och mycket annat. Så om du inte redan är det – bli medlem redan i dag!

Allt detta får du som medlem

Ett medlemskap i ett Sacoförbund är ett stöd och en försäkring i arbetslivet. 

Stöd och rådgivning

  • Vägledning genom hela karriären – vid arbetsansökan, löneförhandling, karriärutveckling, utlandsarbete, som chef, vid uppsägning, och mycket mera. 
  • Personlig rådgivning av ombudsmän och jurister som kan dina yrkesfrågor.
  • Tillgång till Sveriges bästa lönestatistik, Saco Lönesök.
  • Spännande seminarier och nätverk.

Försäkringar och förmåner

  • Marknadens bästa a-kassa, Akademikernas a-kassa (AEA) – arbetslöshetsersättning.
  • Inkomstförsäkring – extra pengar vid arbetslöshet.
  • Förmånliga avtal vid exempelvis pension och föräldraledighet.
  • Försäkringar och medlemserbjudanden – till exempel billigare el och banklån.