Gratis guide till rättvis handel

Vad är hållbart? En ny guide för rättvis handel ger kunskap och tips på hur vi som medborgare, fackligt aktiva, organisationer och konsumenter kan agera för att bidra till rättvis handel och FN:s globala hållbarhetsmål. ​

Den globaliserade produktionen öppnar upp för bättre levnadsvillkor för miljontals arbetstagare och en möjlighet att delta i den globala handeln. Det ger också konsumenter tillgång till fler och billigare produkter. Men samtidigt utnyttjar vissa företag sämre arbetsrätt och miljökrav i låg- och medelinkomstländer. Risken är stor att både människa och miljö får betala priset för våra billiga prylar. Men det finns positiva krafter som vill förändra. Både bland företag, civilsamhälle, fackföreningar och internationella institutioner. Och som konsumenter kan vi välja med omsorg – och göra stor skillnad! 

Union to Union lanserar nu sin nya skrift Guide för rättvis handel – så skapar vi hållbar konsumtion och produktion. Skriften syftar till att visa hur vi som fackligt aktiva, fackliga och andra organisationer, medborgare och konsumenter kan agera för att bidra till rättvis handel och FN:s globala hållbarhetsmål. 

På ett enkelt sätt tar den upp hur internationella regelverk, hållbart företagande och globala ramavtal fungerar och används. Genom olika exempel beskrivs också hur vi kan påverka genom schyst konsumtion, upphandling och engagemang. Det är ett utmärkt material för facklig utbildning och för att få igång diskussionerna om vad just du och ditt fackförbund kan bidra med. Inom kort kommer även en studiehandledning finnas tillgänglig.​ Materialet kan laddas ner eller beställas gratis på Union to Unions hemsida. ​