Grattis alla skyddsombud!

Skyddsombuden är våra obesjungna hjältar. På Skyddsombudens dag vill vi därför uppmärksamma skyddsombuden och synliggöra deras viktiga uppdrag.

Den 24 oktober firar vi Skyddsombudens dag. Det är inte alla som vet vad ett skyddsombud gör. Men skyddsombudet har ett otroligt viktigt uppdrag: Hen ser till att kollegorna har en bra och säker arbetsmiljö. Det kan handla om allt ifrån lokaler och anordningar till arbetsmetoder till den psykosociala arbetsmiljön. Inte minst är hot och våld ett stort arbetsmiljöproblem. Och där kan skyddsombudet bidra till att skapa en tryggare arbetsmiljö. De spelar också en viktig roll i arbetet mot sexuella trakasserier, ett problem som många vittnat om under hashtaggen #metoo under året som gått. 

Skyddsombudet företräder sina kollegor i arbetsmiljöfrågor och ska till exempel vara med vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och ny arbetsorganisation. Vi tycker att skyddsombuden är värda all respekt – och lite extra uppmärksamhet. Så varför inte ta en extra fikapaus med ditt skyddsombud i dag och fråga om hens arbete? 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad det innebär att vara skyddsombud? Läs gärna Fatima Iramdanes gästblogg om hur hon ser på sin roll som skyddsombud. Läs också fem frågor och svar med Stefan Hellsberg, huvudskyddsombud i Eskilstuna. Du hittar också mer information under fliken Arbetsmiljö här på vår hemsida. Där finns också Sacos broschyr som förklarar mer detaljerat hur arbetet som skyddsombud går till. 

Vill du veta mer om hur du kan förebygga och skapa rutiner kring hot- och våldssituationer? Se våra fyra filmer om hot och våld och diskutera på din arbetsplats.