Grattis! Nu har din inkomstförsäkring blivit ännu bättre!

Som medlem i Akademikerförbundet SSR har du redan en av marknadens bästa inkomstförsäkringar. Från och med i dag blir den ännu bättre.

Försäkringen kostar inget extra utan ingår i medlemskapet. Den kompletterar ersättningen från a-kassan vid arbetslöshet så att man kan få ersättning upp till 80 procent av lönen. Med ersättning enbart från a-kassan kommer man upp till 80 procent av löner upp till max 25 025 kr per månad, oavsett hur stor månadslönen är.

Gäller även om du säger upp dig själv

Nyhet! Från 1 september 2016 gäller inkomstförsäkringen även om du säger upp dig själv. När ersättning från a-kassan börjar betalas ut – normalt efter 45 dagars avstängning – så får du också ersättning från inkomstförsäkringen.

Kort om inkomstförsäkringen

 • För att kvalificera sig för ersättning ska man ha varit medlem i Akademikerförbundet SSR som yrkesverksam eller student under 18 månader.
 • Gäller för månadslöner upp till 100 000 kr per månad.
 • Ger ersättning under 140 ersättningsdagar.
 • Kompletterar ersättningen från a-kassan så en förutsättning för utbetalning är medlemskap i svensk arbetslöshetskassa och att man har rätt till a-kasseersättning.
 • Försäkringsgivare är Folksam.
 • Du kan också teckna en frivillig tilläggsförsäkring med förmånlig premie som ger ersättning för ytterligare 160 ersättningsdagar. Gäller inkomster upp till 80 000 kr per månad.

Mer information om försäkringen hittar du under fliken Medlemskap.

Karriärcoach

Från och med den 1 december kommer medlemmar som uppbär ersättning från förbundets inkomstförsäkring ha möjlighet att få kostnadsfri, kvalificerad karriärcoaching via AS3.

Förmånen innebär:

 • Individuell rådgivning via egen karriärcoach
 • Möjlighet att delta på karriärseminarier i Stockholm/Göteborg/Malmö
 • Tillgång till två valfria webbinarier på en timme vardera.

Exempel på webbinarier:

 • Kompetensinventering – från totallista till yrkeskompetens
 • Personliga egenskaper
 • LinkedIn
 • Nätverkande
 • Hisspitch – 30 sekunderspresentation på bästa sätt
 • Onboarding – så kliver du in i din nya tjänst.

Krav för att uppbära ersättning från inkomstförsäkringen:

 • Medlemskap i förbundet sedan minst 18 månader tillbaka (medlemskap i annan facklig organisation med inkomstförsäkring kan tillgodoräknas)
 • Uppsagd p g a arbetsbrist eller egen uppsägning
 • Medlemskap i Svensk a-kassa och berättigad att uppbära a-kasseersättning

Det är Folksam som hanterar det administrativa runt karriärcoaching så den medlem som är intresserad av sådan rådgivning och som uppbär ersättning från inkomstförsäkringen anmäler intresse till försäkringsbolaget.

Du känner väl till alla andra förmåner du har som medlem?

Vi värnar om våra medlemmar och förutom möjligheten att vända sig till Akademikerförbundet SSRs professionella ombudsmän och experter i frågor som rör löner, arbetsmiljö, arbetsrätt och professionsfrågor så har du många andra förmåner. Till exempel finns möjlighet att teckna andra försäkringar till en förmånlig kostnad, få tillgång till privaträttslig rådgivning liksom karriärrådgivning till bra priser, boka fritidshus och mycket mera. Läs mer under fliken Medlemskap