Grattis Vivi Stålhane!

Vivi Stålhane, socionomprogrammet Uppsala universitet, har vunnit Socionomens C-uppsatstävling.

Det är en glad tjej som möter Socionomens fotograf, Stefan Bladh, vid Fyrisån i Uppsala. Vivi Stålhane har precis fått veta att hon har vunnit årets C-uppsatstävling. Uppsatsen "Med handen på hjärtat" - En kvalitativ studie om pappor, bemötande och socialtjänst handlar om hur pappor, med erfarenhet av kriminalitet och/eller missbruk, konstruerar socialtjänsten och erfarenheter av bemötande samt vilka strategier de använder för att hantera kontakten med myndigheten. Vivi Stålhane tilldelas ett stipendium på 10 000 kronor av Socionomen.

– Jag är lycklig och stolt. För mig är det en stor personlig bekräftelse att mitt hårda arbete under hela skol- och studietiden lett fram till någonting bra. Det betyder också mycket att jag förvaltat informanternas förtroende på ett bra sätt, säger hon.  

Så här går Socionomens C-uppsatstävling till:
Socialhögskolorna på samtliga universitet och högskolor väljer själva ut den bästa C-uppsatsen på respektive socionomutbildning som de vill tävla med. De utvalda uppsatserna publiceras i Socionomen och går därefter till final. När Socionomen publicerat bidrag från landets alla socionomutbildningar så utser Socialhögskolorna en vinnare. Den vinnande studenten får ett stipendium på 10 000 kronor av Socionomen.

Vivi Stålhane kommer, tillsammans med juryn från Socialhögskolorna, att närvara vid Socionomgalan 2016 i december. (Arrangör: Tidskriften Socionomen)