Grekland efter valet, en möjlighet för Europa

Den politiska förändringen i Grekland kan vara en möjlighet för en total nystart och revision av EU:s ekonomiska och sociala politik som fokuserat på åtstramning istället för investeringar i arbetsmarknads och näringspolitik.

Frågan om utvecklingen i Grekland under den ekonomiska krisen har varit ett viktigt och återkommande ämne på EPSU-styrelsens möten. Vi har med stor oro kunnat följa utvecklingen som inneburit att många människor förlorat sina jobb och tvingat gå från hus och hem. Vi har fått ta del av information om hur den offentliga sektorn totalt omstrukturerats, löner sänkts, pensionsrättigheter retroaktivt försämrats och hur jobb försvunnit, allt utan förhandlingar med de fackliga organisationerna.

För oss har det varit tydligt att åtstramningspolitiken inte fungerat, att de hårda krav om strukturella förändringar som ställts på Grekland för att få finansiellt stöd inte skapat fler jobb och nödvändig tillväxt. Förväntningarna på Greklands nya regering är stora och det är tydligt att det är nödvändigt med snabba insatser för att stabilisera de offentliga finanserna och skapa ett fungerande och hållbart skattesystem.

Det är bakgrunden till att EPSU:s styrelse idag beslutat om ett uttalande om Grekland efter valet där styrelsen slår fast att ytterligare åtstramningar bara försämrar den redan desperata situation som den offentliga sektorn redan befinner sig i och också försämra läget för dem som behöver tillgång till offentlig service, offentliga tjänster och skydd av socialtjänsten. Du kommer att kunna läsa uttalandet här när det publicerats.

Styrelsens beslut innebär ett stöd för ETUC, Europafacket, uttalande tidigare i vår. Du kan läsa det här.