Grundkurs för förtroendevalda i norr

Denna kurs vänder sig till fackliga förtroendemän inom kommuner och landsting i Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Värmland, Västerbotten, Uppland, Gävleborg samt Norrbotten.

Kursen är på två dagar och vänder sig i första hand till fackligt förtroendevalda som inte tidigare har gått någon facklig grundutbildning.

Datum och tid
Tisdagen den 12 november kl 10:00-17:00 (fika från kl 09:30)
Onsdagen den 13 november kl 08:30-16:00

Plats
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Franzéngatan 6 i Stadshagen. Lokal "Vetet".

Anmälan
Anmäl dig senast 9 oktober 2019 och glöm inte att anmäla eventuella allergier eller önskemål om specialkost.

Till anmälan

Anmäl dig genom att klicka HÄR. Bekräftelse på plats får du ca 4 veckor innan kursstart. Boka inga resor innan dess. Platsantalet är begränsat. Vid många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från största möjliga antal föreningar garanteras.

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas i bekräftelsen, vid ledighetsansökan. Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte.

Resor
Med bekräftelsen får du en instruktion för hur resan bokas.
Du som har mer än 1,5 timmes resväg från hemmet till platsen för kursen kan i anmälan ange om du behöver boende. OBS! Bokning av hotell görs av förbundet.

Program
Fackligt uppdrag hos arbetsgivaren – så funkar det
Den svenska modellen
Parterna och Akademikerförbundet SSR
Dina rättigheter i lokalfackligt arbete
Lokalt förhandlingsarbete
Medbestämmande och samverkan
Arbetsmiljö i samverkan
Lokal löneprocess
Grundläggande arbetsrätt och kollektivavtal
Anställningsskyddet i lag och avtal

Eventuella frågor besvaras av Lena Dimitriadou på lena.dimitriadou@akademssr.se

Välkommen!

Akademikerförbundet SSR

  • Datum och tid: 12 november 2019 kl. 09:30 - 13 november 2019 kl. 16:00
  • Plats: Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Franzéngatan 6 i Stadshagen (i Stockholm).