Grundutbildning i Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA)

Illustration av en arbetsplats med UUA. Av Anneli Karlsson.

Modellen UUA innebär att utveckla arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat.

Grundutbildningen är en första, generell, utbildning som ger en helhetsbild av universell utformning av arbetsplatser. Här får du en övergripande kunskap i hur arbetsplatsen kan utformas efter de olikheter som finns i samhället. Vilka arbetar här – vilka kan arbeta här? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

Läs mer om UUA och anmäl dig till en grundutbildning i Visby den 15 november 2019.

  • Datum och tid: 15 november 2019 kl. 09:00 - 16:30
  • Plats: Visby