Grundutbildning om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA) i Kiruna

Illustration av en arbetsplats med UUA. Av Anneli Karlsson.
UUA

INSTÄLLD

Lär dig skapa effektiva arbetsplatser för alla genom att ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning.

I denna upplevelsebaserade utbildning får du under en heldag övergripande kunskap i hur arbetsplatsen kan utformas efter de olikheter som finns i samhället. Vilka arbetar här – vilka kan arbeta här?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. UUA handlar både om att skapa effektiva organisationer och allas rätt att vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor.

Deltagande är kostnadsfritt.

UTBILDNINGEN ÄR INSTÄLLD

Datum: 13 januari 2020
Tid: kl 09-16.30.
Lokal: Kristallen (Kommunfullmäktigesalen),
Stadshustorget 1, Kiruna

Läs mer om UUA och våra utbildningar.

 

  • Datum och tid: 13 januari 2020 kl. 09:00 - 16:30
  • Plats: Kristallen (Kommunfullmäktigesalen), Stadshustorget 1, Kiruna