Grundutbildning om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA) i Umeå

Illustration av en arbetsplats med UUA. Av Anneli Karlsson.
UUA

Lär dig skapa effektiva arbetsplatser för alla genom att ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning.

I denna upplevelsebaserade utbildning får du under en heldag övergripande kunskap i hur arbetsplatsen kan utformas efter de olikheter som finns i samhället. Vilka arbetar här – vilka kan arbeta här?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. UUA handlar både om att skapa effektiva organisationer och allas rätt att vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor.

Deltagande är kostnadsfritt. Lunch och fika ingår.

ANMÄL DIG NU TILL GRUNDUTBILDNINGEN

Datum: 4 februari 2020
Tid: kl 09-16.30.
Lokal: Centralt i Umeå

Läs mer om UUA och våra utbildningar.