Grundutbildning på distans om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA)

Illustration av en arbetsplats med UUA. Av Anneli Karlsson.
UUA

Modellen UUA innebär att ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat.

Grundutbildningen är en första, generell, utbildning som ger en helhetsbild av universell utformning av arbetsplatser. Här får du en övergripande kunskap i hur arbetsplatsen kan utformas efter de olikheter som finns i samhället. Vilka arbetar här – vilka kan arbeta här? 

Utbildningarna inom Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är kostnadsfria.

Läs mer om UUA.

Anmälan är stängd.

  • Datum och tid: 7 maj 2020 kl. 09:00 - 16:30
  • Plats: Distansutbildning