Grupphandledning i socialt arbete

Varför är det så viktigt med handledning? Akademikerförbundet SSR har tagit fram en skrift som besvarar frågan. Läs den och sprid den till kollegor, chefer och politiker.

Genom åren har jag hört medlemmar berätta om arbetsgivare som ifrågasätter handledningens betydelse för det sociala arbetet. Handledning är ju en resurskrävande insats som är svårt att mäta. Trots att många verksamheter i det sociala arbetet har handledning har det på flera håll skett neddragningar. På vissa håll ligger pengar för kompetensutveckling och handledning i samma budget. Det innebär att personal kan ställas inför att behöva välja det ena eller andra fast det är helt skilda saker.  I förbundets stora Socialsekreterarundersökning från november 2014 svarar 13 procent av socialsekreterarna att tillgången på handledning minskat. Det är inte OK! Detta sker dessutom i en tid då kraven och påfrestningarna i det sociala arbetet ökat, då tid för reflektion är i det närmaste obefintlig och då utsatta grupper mår allt sämre.

Varför är det då så viktigt att se till att handledning är ett naturligt inslag i arbetet? Den yttersta målsättningen är att klient/patient får ett så bra bemötande, stöd och behandling som möjligt men det är också en arbetsmiljöfråga som handlar om personalens välbefinnande. Det kan vara nödvändigt att få höra av andra om det finns anledning att ifrågasätta sina egna reaktioner på klient/patient och det skapar i sin tur möjlighet att lära av varandra. Dessutom frigör ju handledning tid för reflektion och bidrar därmed till att förhindra känslomässig utmattning.

Det finns forskning om betydelse av handledning i socialt arbete.  En australiensisk studie (Chiller, Phoebe och Chrisp, 2012) beskriver hur handledning leder till ökat välbefinnande av socialarbetare och hur avsaknad av handledning leder till stress, oro och risk för utbrändhet. I studien rekommenderas regelbunden handledning som viktig för att minska personalomsättningen. FOU/Väst, 2007 lyfter fram flera amerikanska studier med liknande resultat.

Om det här, om vikten av utvärdering, om samarbetskontrakt, handledarens, gruppens och arbetsgivarens ansvar finns att läsa i den utomordentliga skrift ”Grupphandledning för yrkesverksamma” som Akademikerförbundet SSR nyligen tagit fram i samarbete med Anna Törnquist, socionom, leg psykoterapeut och handledare.