Håll chefer friska!

Chefer drabbas i allt större utsträckning av stress, psykisk ohälsa och utmattning. Vi träffar Peter Munck af Rosensköld, vd på Sveriges Företagshälsor, och samtalar om hur det står till med chefernas hälsa.

Om chefen blir sjuk så påverkar det hela organisationen och medarbetarna. Och för chefer som blir sjuka är det viktigt att få rätt stöd, att kunna vända sig till en extern part utan att arbetsgivaren eller HR ska fatta beslut om det. Man behöver ha tillgång till egna chefsverktyg och kunna ta hjälp.

Företagshälsorna möter chefer som inte mår bra, men jobbar också förebyggande för att förhindra ohälsa och stödja arbetet med att hålla medarbetare och chefer friska. I den här podden möter vi Peter Munck af Rosensköld, vd på Sveriges Företagshälsor, och samtalar om hur det står till med chefernas hälsa.
 
En ny rapport från Saco om chefers ohälsa visar att det är stora skillnader mellan män och kvinnor, mellan välfärdssektorn och övriga branscher. Det som ligger till grund för ohälsan bland cheferna är bristerna i administrativt stöd, otydliga uppdrag och fel organisering. Chefer vittnar om en hög arbetsbelastning till följd av just mycket administration, ibland med hög personalomsättning och mycket rekrytering. Det är viktiga och stora uppdrag i verksamheter som drivs dygnet runt är pressen extra stor.
 
Som chef behöver man liksom alla andra ha en balans och goda relation är en del i det – både hemma och på jobbet. Att vara chef är ofta ensamt och därför är det viktigt att chefer håller ihop, att man har stöd av sina chefskollegor och någon att bolla med. Kulturen är avgörande, att det finns öppenhet och att man vågar prata om jobbiga saker, anser Peter Munck af Rosensköld. Det är dags att prioritera chefers hälsa och se till att chefer kan hålla sig friska.