Hållbart socionomyrke – ett utvecklingsprogram riktat till ledningsteam inom socialtjänsten

Akademikerförbundet SSR, Svensk chefsförening och PlanB bjuder in till informationsträff i Stockholm den 22 april om vårt nya utvecklingsprogram

Socionomyrket är fantastiskt! Citatet kommer från en bloggande socialsekreterare. Men vi vet också att många upplever arbetssituationen inom socialtjänsten som pressande. Den beskrivs i termer som hög personalomsättning, brist på erfaren personal, hög arbetsbelastning, en administration och krav på dokumentation som tar fokus från det sociala arbetet samt att resultaten för brukaren inte blir vad vi önskar. Många goda krafter mobiliserar för att göra radikala förändringar som leder till nödvändig och positiv utveckling.

Akademikerförbundet SSR, Svensk chefsförening och PlanB har tillsammans tagit fram konceptet Hållbart Socionomyrke. Syftet med programmet är att ge ledningsteam och strateger ny kunskap, inspiration och processtöd som hjälper dem att driva processer som radikalt förbättrar socialtjänsten och arbetsvillkoren där. Vi riktar oss till er som är intresserade, engagerade och vill vara föregångare.

Kom på vårt informationsmöte den 22 april kl. 16.00 i Akademikerförbundet SSR:s lokaler på Mariedalsvägen 4 i Stockholm.

Anmäl dig till infomötet genom att skicka ett mail till mariannesh@planb.se.

  • Datum och tid: 22 april 2015 kl. 16:00
  • Plats: Stockholm