Hälsning från UNHCR

Akademikerförbundet SSR:s Solidaritetsfond skänkte vid flera tillfällen pengar till UNHCR under det gångna året. Här kommer en rapport från dem om UNHCR:s viktiga arbete med att göra livet lite drägligare för alla de människor som är på flykt undan krig och förtryck.

De senaste åren har vi sett fler konflikter, fler människor som tvingas lämna sina hem och allt färre familjer som kan återvända till sina hemländer. Sextio miljoner människor är på flykt från krig och förföljelse i världen i dag. Det mänskliga lidandet är enormt. 

Sedan början av 2015 har över en miljon människor kommit till Europa över Medelhavet. Av dem har 3 771 mist sina liv.

De flesta som gör den farliga resan över havet är på flykt från krig, våld och förföljelse i sitt hemland och behöver internationellt skydd. Många kommer från Syrien där kriget snart har pågått i fem år.

UNHCR hjälper längs de farliga flyktvägarna

UNHCR:s arbete pågår dygnet runt – på alla platser runt om i världen – där desperata människor flyr sina hem. Från länder där människor flyr konflikter, våld och tvångsrekrytering (Syrien, Afghanistan, Irak). Till andra länder där familjer inte har någon möjlighet att leva i trygghet och med tillräckligt att äta (Libanon, Jordanien, Etiopien, Sudan och Niger). Till de länder som människor på flykt passerar längs resan till säkerhet (Libyen, Tunisien, Marocko). Till länderna i Europa där människor desperat söker säkerhet och skydd (Grekland, Italien, Makedonien, Serbien, Ungern och Slovenien).

Början på flykten

Många länder har välkomnat syrier som flyr kriget. Det är ett enormt gemensamt hjälparbete som pågår mellan regeringarna i Libanon, Turkiet, Jordanien, Egypten och Irak tillsammans med UNHCR och våra partner. Trots en jättelik humanitär insats är det en svår kamp att skydda fyra miljoner flyktingar i regionen och miljontals fler som behöver hjälp inne i Syrien.

Längs flyktvägen genom Afrika

I Libyen behöver människor som har överlevt den första 2 800 kilometer grymma etappen av sin flykt – ofta via smugglare – UNHCR:s hjälp. Många av dem är eritreaner som har lämnat flyktingläger i Etiopien. De har förlorat hoppet om att familjen ska överleva efter minskade matransoner och begränsade möjligheter till arbete.

Av de 144 200 personer som anlände till Italien under 2015 kom 80 procent från Libyen. Tusentals drunknade nära den libyska kusten.

Vid ankomsten till Europa

I Europa kämpar UNHCR för att regeringarna ska följa internationell lagstiftning och ta ett gemensamt ansvar för flyktingar. UNHCR utbildar tjänstemän, poliser och gränspersonal, hjälper till vid registrering och ger direkt nödhjälp till dem som har överlevt resan över havet - på bekostnad av stora personliga uppoffringar.

UNHCR har fördelat tonvis med nödhjälp längs vägarna till Europa de senaste 90 dagarna, till exempel:

  • 319 522 värmande filtar
  • 15 573 hälsopaket
  • 101 178 varma kläder som jackor, regnkläder, strumpor och vantar
  • 24 721 kilo matpaket
  • 46 000 kilo energikex
  • 170 470 liter vatten

Tack till dig som har engagerat dig för människor på flykt. Du har hjälpt UNHCR att nå ut med nödhjälp till över 1 500 000 människor de senaste 90 dagarna. Det hade inte gått utan dig.