Hälsofrämjande skola för hbtq-ungdomar

Många hbtq-ungdomar trakasseras, diskrimineras, upplever våld, hot och hot om våld regelbundet i sin skolmiljö. Vi har i dag en elevhälsa som inte alls kan leva upp till varken lagkrav eller behov.