Hälsoklyftor i Stockholm

Stockholmarnas hälsa beror på i vilken stadsdel man bor – och klyftorna i folkhälsan bara ökar. Det visar grafik från Stockholms läns landsting.

Hälsan i Stockholm har förbättrats överlag. Men invånare i utsatta områden hamnar på efterkälken, skriver Dagens Nyheter. De har kortare livslängd och sämre självuppskattad hälsa, och de drabbas oftare och tidigare av folksjukdomar som diabetes, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar. Det är också vanligare med både depression och psykos – sjukdomar som ofta leder till både arbetslöshet och utanförskap. 

Uppgifterna kommer från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Stockholm, som på sin webbsida Folkhälsa presenterar uppgifter om utbildningsnivåer, inkomster, socialbidrag, sjukdomar, fetma, rökning, dödsorsaker i stadens olika stadsdelar.

Bo Burström, enhetschef på landstingets Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, säger till tidningen att det krävs mer förebyggande insatser och mer pengar till primärvården i de utsatta områdena. Han vill därför se ett fördjupat samarbete med politikerna, och en kommission som undersöker ojämlikhet i hälsa.