Hälsorisk att vara överkvalificerad

Är du överkvalificerad för ditt jobb? Dags att uppdatera cv:t och putsa på ansökningsbrevet. Ett missmatchat jobb kan vara farligt för din hälsa, visar en ny studie.

Högre utbildningsnivå brukar associeras med bättre självrapporterad hälsa och högre förväntad medellivslängd. Men utbildning i sig är inget vaccin mot ohälsa. Om du inte får användning för dina kvalifikationer på jobbet ökar risken att dö i förtid. Åtminstone om du blir kvar på jobbet under lång tid. Anthony Garcy vid Centre for Health Equity Studies (CHESS) har forskat om kopplingen mellan utbildning, jobbmatchning och dödlighet.

– Om du under lång tid suttit fast på ett jobb som du är överkvalificerad för kan det påverka dödligheten. Personer som är överutbildade för sina jobb känner psykosocial stress och lider i större grad av depression eller känslor av skam, säger Anthony Garcy.

Förlust och stress

En akademisk utbildning tar tid och kraft att skaffa sig. Så att tvingas jobba inom ett område där dessa kunskaper inte behövs – och dessutom kanske sjunker i värde eller blir inaktuella med tiden – skapar en känsla av förlust och stress, menar Anthony Garcy. Det är en trolig bidragande faktor till högre risk för depression, rökning, olika typer av missbruk, cancer och självmord bland överutbildade. För kvinnor var också risken att insjukna i hjärt- kärlsjukdomar högre än för välmatchade systrar.

Men det handlar inte bara om förlorad social prestige, utan också om pengar. Åtminstone för överkvalificerade kvinnor, som i snitt tjänade mindre än sina välmatchade systrar. Varför det ser ut så är Anthony Garcy inte helt klar över. En teori är att arbetsgivare upplever dessa personer som mindre produktiva inom områden som de är överkvalificerade för. Tidigare forskning tyder också på att ju längre du jobbar utanför den bransch du är utbildad för, desto mindre är chansen att en arbetsgivare kallar dig på intervju.

Vad som förvånade Anthony Garcy mest var dock resultaten för den underutbildade gruppen. Att vara underkvalificerad för sitt jobb visade sig vara skyddande – det trots att andra studier visar på sämre hälsa för lågutbildade personer. Fackförbunden kan ha spelat en viktig roll i den bättre hälsan.

Facket ger skydd

– Att vara med i ett fackförbund kan ge en slags skyddande effekt för underkvalificerade personer. Åtminstone i branscher med högt fackligt deltagande, som skogs- och metallindustrin eller byggbranschen. De har ofta bättre arbetsvillkor, kollektivavtal och har också ofta möjligheten att utveckla sina kunskaper på jobbet.

Anthony Garcy understryker att frågan om fackförbundens inflytande i dagsläget bara är en teori, eftersom det inte var något som studien specifikt tittade närmare på. Men med tanke på att överutbildade personer i högre utsträckning jobbade inom service- och omsorgsyrken där det fackliga deltagandet är lägre stödjer det teorin, menar han. 

– Jag hoppas att den här informationen ska kunna användas för att utveckla strategier kring jobbmatchning.   

Ylva Mossing