Handläggarna kämpar för att klara flyktingströmmen

Trots det ökade trycket på Migrationsverket i Skåne flyter mottagandet på bra. Men det finns en oro för att arbetsbelastningen ska bli för hög när resurserna inte ökar lika snabbt som antalet flyktingar.

Det har varit bråda dagar på Migrationsverkets mottagningsenheter och boenden i Skåne. Bara mellan måndag och tisdag anlände omkring 300 flyktingar till Malmö.

Antalet asylsökande beräknas snart nå historiska nivåer. Den senaste veckan har närmare 3 300 personer sökt asyl i Sverige. Många av de nytillkomna är flyktingar från krigets Syrien och drygt var femte är ett ensamkommande barn. De flesta av dem landar i Skåne.

– Vi är ofta första anhalt i Sverige så vi har alltid ett högre tryck. Det var många som anlände på måndagen och tisdagen men nu har det lugnat ner sig lite, säger Jenny Sörman, sektionschef på Migrationsverket region syd.

Övertidsinsatser

Migrationsverket har god beredskap, understryker hon. Med kort varsel har man kunnat styra upp både mat, täcken och transporter. Förstärkning på personalsidan har än så länge inte behövts, säger Jenny Sörman. Under sommarhalvåret kommer det alltid fler asylsökande så det är något som funnits med i planeringen sedan länge. Det har däremot varit en del övertidsinsatser och tyngre arbetsbelastning, fram allt för dem som jobbar med ensamkommande barn.

Också när det gäller ankomstboenden ser det än så länge bra ut.

– Våra platser räcker. De kommer hit och stannar på ankomstplatser i en eller två dagar innan de flyttar till ett asylboende, så det är hög omsättning. I region syd har vi just nu omkring 300 platser som står tomma om det skulle komma fler, säger Jenny Sörman.

Just boenden är annars en av de största utmaningarna nationellt, när man räknar med så många som 4 000 asylsökande per vecka. För att inte antalet tillgängliga boendeplatser ska krympa måste Migrationsverket ordna fram cirka 1 000 nya platser per vecka. Målsättningen är annars att ha en buffert på omkring 2 000 platser.

Ännu svårare är det när det gäller boenden för ensamkommande barn. Och där har läget varit ansträngt även i Malmö. För dessa barn är det dock kommunen och inte Migrationsverket som ansvarar för att organisera boende.

"Måste skriva mer beslut"

Även om mottagningen i mångt och mycket verkar flyta på bra finns det en oro bland asylhandläggarna att arbetsbelastningen ska öka när resurserna inte ökar i samma takt som arbetsuppgifterna.

– För oss på asylenheten handlar det inte om de senaste dagarna. Det har varit en ansträngd situation i flera år. Vi har inte fått någon förstärkning trots att vi är extremt belastade, säger Lina Andersson, beslutsfattare på asylenheten i Malmö.

Antalet ärenden som handläggarna har hand om har ökat ordentligt på bara några år. När Lina Andersson började på verket 2011 hade hon som högst kring fyrtio ärenden åt gången.

– Nu kan varje handläggare ha 160-170 ärenden och det ökar hela tiden. Det vi hör från vår chef är att vi måste skriva mer beslut, säger hon.

När det gäller de syriska flyktingarna går ärendena ändå förhållandevis snabbt och enkelt, förklarar Lina Andersson. Det finns i dagsläget ingen risk för utvisning av de syrier som lyckats ta sig till Sverige.

Ylva Mossing