Hans Swärd: Ingen lösning att förbjuda tiggeri

Genom att ge problemet ett historiskt perspektiv får vi en förklaring.

Nu i sommar var Hans Swärd i Rumänien och besökte romska bosättningar varifrån fattiga EU-medborgare som tigger i Malmö/Lund-området kommer. Idag kan du läsa hans artikel "För vem är tiggeri ett problem" i SvD:
http://www.svd.se/professorer-for-vem-ar-tiggeri-ett-problem

Hans Swärd möter du i nästa nummer av Socionomen. Han presenterar bland annat en spännande artikel i Forskningssupplementet som Pia Tham har skrivit. Pia T har gjort en uppföljningsstudie om socialsekreterarnas arbetsvillkor, och vad hon har kommit fram till får du alltså veta i nästa nummer, nr 6/2016.