Har Centern träffat rätt?

Migrationen, klimatet och jobben är tre av de viktigaste valfrågorna i år. Inte minst för Centern, som lyckats vara jämförelsevis tydliga i dessa frågor när andra partier har svajat betänkligt. Samhällsvetarpodden träffar Centerns chefsekonom Martin Ådahl i höstens första avsnitt.

Samhällsvetarpodden försöker i veckans avsnitt ta pulsen på Centerpartiets identitet. Vad är det partiet i en svensk och europeisk kontext, när den politiska skalan flyttar sig och så även andra partier?

Vad är din bild av den här valrörelsen?

– Det här är ett val som går djupt in i den svenska folksjälen om vilka vi ska vara. Om vi ska vara ett öppet, frihetligt och solidariskt land eller om vi ska sluta oss inåt och nationalismen ska få ta över.

På frågan om Centern är en mittenröst, svarar Martin Ådahl att partiet är en socialliberal röst. Han menar att Centern i dag är ganska ensamma i det politiska fältet att hålla fast i det som ofta var den stora breda socialliberala familjen i Sverige. När hela fältet har blivit väldigt polariserat konservativt känner sig partiet ofta lite ensamma i sin position. 

Står generell välfärd i motsats till er syn på en generös asylpolitik?

– Tvärtom! Vi har 300 000 vakanser i offentlig sektor. Det går inte att fylla utan nyanlända. Får vi alla de här nyanlända in i jobb har vi ett kanonläge för svensk välfärd. Vi får arbetskraft och vi får in drygt 30 miljarder in i den svenska välfärden. Det är inte att ringakta.

Centerpartiet resa från att ha främlingsfientliga krafter internt på 80-talet till att vara asylvänligast i borgerligheten beskriver Martin Ådahl som en idédebatt under decennier. Diskussioner på djupet har hjälpt partiet att förbereda sig på den nya "auktoritära vågen" som svept in över Sverige. Något som också underlättade för partiet när antalet flyktingar steg 2015.

Centerpartiet har ju ofta beskrivits som Alliansens gröna röst. Förtjänar ni fortfarande det epitetet till exempel efter ert stöd för sänkt dieselskatt till bönder?

– Idag är det jättesvårt att ställa om från diesel. Tricket är att erbjuda bönderna något annat. Vi vill ställa om så snart som möjligt tex till biobränsle, men EU tillåter inte det. Dieselskatten var det som gick att göra.

Centern har tidigare varit för ingångsjobb där parterna skulle förhandla fram lägre ingångslöner. Nu går Alliansen istället till val på inträdesjobb där politikerna ska sätta lägre löner. Har ni tappat hoppet om att arbetsmarknadens parter kan sätta kloka löner, även efter överenskommelsen om etableringsjobb?

- Vi såg att vi hade ett krisläge på arbetsmarknaden. Det är för bråttom nu. Risken är att etableringsjobben blir som ya-jobben som rann ut i sanden i förhandlingsmaskineriet. Vi måste ha något snabbt och kraftfullt. Så tyvärr, nej!