Har du fått nya politiker?

Hur ser det ut i kommunhuset efter valet, är det rörigt och kanske extra spänt? Chefspodden tittar denna gång närmare på chefer och politiker. 

Det är lite rörigt. I allt fler kommuner och landsting blir det nya konstellationer och minoritetsstyren. Osäkerheten för chefer och tjänstemän ökar och det kan påverkar förutsättningarna att ta beslut. Det gäller att få till en bra dialog och bjuda till både från politiker och chefer för att etablera ett gott samarbete.

Tyvärr ökar chefsomsättningen efter ett val. Ett skäl kan vara att man ser cheferna som alltför förknippade med det tidigare styret. Det är olyckligt och dumt, tycker veckans gäst Anna Sandborg, som bland annat varit kommundirektör i Karlstad. Man bör istället se till organisationen och den kunskap som har byggts upp – den ledarinvestering som man gjort. Men det gäller också för chefer att ställa om och se vilka nya politiska uppdrag man får.

I det komplexa arbete och ansvar som ligger på såväl politiker som tjänstemän är det viktigt att rollfördelningen och dialogen fungerar. Anna Sandborgh ger råd och delar med sig av sina egna erfarenheter.