Har du koll på sommarjobbet?

Aprils slaskväder har (för de flesta) bytts mot varma majdagar. Och för många studenter är det snart dags att byta textböcker mot sommarjobb. Men har du koll på vilka rättigheter du har på sommarjobbet?

Så här års får vi alltid en hel del samtal till SSR Direkt från studentmedlemmar som frågar vad de ska tänka på inför sommarens anställning. Och visst är det bra att ha koll på vad som gäller. Den svenska lagstiftningen gäller förstås dig också, oavsett vilken typ av anställningsform du har.

Om din anställning varar längre än tre veckor är arbetsgivaren exempelvis skyldig att lämna skriftlig information om alla viktiga villkor senast en månad efter att du börjat arbeta. Men med tanke på att ett sommarjobb av naturen ofta är kort och tidsbegränsat är det viktigt att du reglerar alla villkor redan innan du påbörjar din anställning – och då rekommenderar vi verkligen ett skriftligt avtal. Då blir det lättare att undvika eventuella tvister om vad ni egentligen kommit överens om.

Allra bäst är det förstås om din arbetsgivare har kollektivavtal. Kollektivavtalet reglerar bland annat arbetstid, övertidsersättningar, uppsägningstid, försäkringar och pensioner och ger ett starkare skydd för dig som arbetstagare än det som lagen ger dig. Fråga din arbetsgivare om de har kollektivavtal. Om ditt jobb saknar kollektivavtal bör du se till att du i det individuella anställningsavtalet får in bestämmelser som i mesta mån överensstämmer med ett kollektivavtal.

Anställningsavtalet bör innehålla

  • Ditt och din arbetsgivares namn och adress.
  • Anställningens tillträdesdag.
  • Var arbetet ska utföras.
  • Dina arbetsuppgifter och eventuell yrkesbenämning eller tjänstetitel.
  • Anställningsform och eventuella uppsägningstider. Vid anställning för begränsad tid, anställningens slutdag och vilken form av tidsbegränsad anställning som avses.
  • Lön, andra löneförmåner såsom övertidsersättning och annat, samt hur ofta lönen ska betalas ut.
  • Arbetsdagens och arbetsveckans längd.
  • Tillämpligt kollektivavtal, om sådant finns.
     

Schyssta villkor

Du som är sommarjobbare har förstås också rätt till en bra arbetsmiljö. Och det är arbetsgivarens ansvar att se till att du inte riskerar din hälsa på jobbet, oavsett om det rör sig om fysiska risker eller psykiska risker i form av stress, dålig psykosocialsocial miljö, eller form av diskriminering och trakasserier. Den svenska lagstiftningen om arbetsmiljö, diskriminering och likabehandling gäller dig såväl som alla andra.

Tänk på framtiden

Innan du slutar ditt sommarjobb ska du också se till att du får ett arbetsintyg – och gärna också ett arbetsbetyg. Arbetsintyget och/eller betyget är viktigt att kunna visa upp när du ska söka jobb i framtiden.

Du kan läsa mer om sommarjobb, villkor och annat under fliken Sommarjobb. Om du har några frågor kring din anställning, lön, kollektivavtal eller annat får du mer än gärna höra av dig till SSR Direkt. Vi finns här för att svara på dina frågor.

Glad sommar!