Har du rätt till kompensationsledighet för att nationaldagen infaller på en lördag eller söndag?

I år är 6 juni en lördag. I de flesta kollektivavtal finns en regel om kompensationsledighet när nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Kanske gäller det även dig?

Som säkert många minns så skedde ett helgdagsbyte mellan annandag pingst och nationaldagen. Nationaldagen blev röd dag i stället för annan dag pingst. I praktiken skulle det inneburit en arbetstidsförlängning eftersom annandag pingst alltid infaller på en måndag om inte Akademikerförbundet SSR och andra fackförbund förhandlat fram kompensation för det.

När nationaldagen infaller en lördag – vilket den gör i år – eller söndag så får de anställda som arbetar dagtid (normalt 40 timmarsvecka) måndag till fredag en ledig dag att ta ut under året.

Rätten till kompensationsledighet gäller för medlemmar i de flesta av våra kollektivavtal som förbundet förhandlat fram. Inom vårt största avtalsområde med kommuner, landsting och Pacta-anslutna arbetsgivare framgår att arbetstagaren ska ha fullgjort arbetstid på annandag pingst för att komma i åtnjutande av ledigheten. Med fullgjord arbetstid likställs all ledighet under förutsättning att arbetstagaren arbetat någon dag den månaden pingst infaller. Arbetstagarens eget önskemål om att förlägga kompensationsledigheten ska eftersträvas. Det är viktigt att ta ut den lediga dagen under samma år eftersom ledigheten inte får sparas till kommande år.

På liknande sätt har anställda inom andra avtalsområden rätt till kompensationsledighet om nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. För att nämna några andra avtalsområden gäller det för statligt anställda, Svenska kyrkan, arbetsgivare som tillhör Almega tjänsteföretagen, eller Vårdföretagarna, KFS, KFO eller Arbetsgivaralliansen. Kriterierna för hur ledigheten kan läggas ut och eventuella jobbkriterier på annandag pingst kan skilja sig något i de olika kollektivavtalen.

Är du osäker på om du har rätt till kompensationsledighet för att nationaldagen i år infaller på en lördag, fråga din arbetsgivare, din lokala fackliga företrädare eller kontakta SSR Direkt, 08-617 44 71 eller ssrdirekt@akademssr.se