Hård kritik mot Göteborgs kommun

Kommunstyrelsen i Göteborg får hård kritik från stadsrevisionen för sitt sätt att hantera barnavårdsutredningar, rapporterar Göteborgs-Posten. Trots att bristerna varit kända i flera år har kommunstyrelsen underlåtit att agera, visar en ny rapport.

Sju av tio stadsdelar i Göteborg uppfyller inte lagens krav på att upprätta barnavårdsutredningar inom fyra månader, enligt stadsrevisionen. Enligt en ny rapport från stadsrevisionen handlar det om 1 400 barn och i flera fall mycket brådskande ärenden.

Men trots att bristerna varit kända åtminstone sedan 2012 finns det ”inga spår alls som talar för att man gjort något för att lösa problemet”, säger Lars Bergsten, ordförande i stadsrevisionen, till Göteborgs-Posten. Kommunstyrelsen har därmed inte levt upp till sin uppsiktsplikt och får därför ett så kallat påpekande från stadsrevisionen, den lindrigaste formen av kritik på revisionens skala.

Kommunalrådet Dario Espiga säger att man tagit fram förslag för att förbättra socialsekreterarnas arbetsvillkor, skriver tidningen. Mycket, menar han, handlar om att fallen på grund av arbetsbördan inte kunnat avslutas administrativt och att man inte ”inte kan dra slutsatsen att barn farit illa.”

– Hur kan han veta det? Tyvärr kan det ha hänt vad som helst. Ingen vet, säger Lars Bergsten till tidningen.

Han får medhåll av Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

– Det är fullständigt anmärkningsvärt. Katastrof. Här pratar vi faktiskt om de mest skyddslösa människor som finns i vårt samhälle, barnen. Här har man haft alla chanser. Barn ska väl inte behöva dö innan man reagerar politiskt? säger hon.