Hearing i riksdagen om legitimation för kuratorer 9:00-10:00

Kuratorer är idag den enda akademiskt utbildade yrkesgruppen inom hälso- och sjukvården som inte tilldelas legitimation. Detta trots att gruppen uppfyller alla krav.