Hedersvåld och jämställdhet i nya numret av Socionomen

Vad ligger bakom nyanländas sexuella trakasserier av tjejer? Socionomen har tittat närmare på problemet.

Många som kommer hit som flyktingar har fått lära sig att kvinnan ”tillhör” mannen så snart de är gifta med honom.

– De har lärt sig att så ska det vara. Jag tittar dig i ögonen nu när vi pratar. Det kan ses som en invit i vissa länder, säger socionomen Annelie Tollehed Biller.

Det händer att gifta kvinnor hon möter visar förvåning när de får veta att de har rätt att säga nej till sex när hennes man vill ha det. Kvinnor och män har berättat att om kvinnor väljer att inte bära slöja i hemlandet så är risken stor att de blir våldtagna. De som blottar sitt hår pekas ut som horor. En spridd föreställning är att kvinnor i Europa är gränslösa och oanständiga.

Att komma till Europa efter att ha levt i ett samhälle där sådana normer råder utgör en omvälvande kulturkrock. Därtill kommer att nyanlända ensamkommande killar nu placeras på boenden utan vuxna förebilder. Det finns all anledning att prioritera arbetet med de ensamkommande killarna, understryker Astrid Schlytter, docent i rättssociologi vid Stockholms universitet. Vi måste tro på nyanländas förmågor och styrkor: 

– Man kan inte vänta med att ge en introduktion till det svenska samhället. Nu ges introduktionen först efter att uppehållstillståndet är klart, poängterar hon.