Heike Erkers inleder Socionomdagarna

Framgångsrikt socialt arbete kan förbättra människors liv. Men då måste det professionella handlingsutrymmet stärkas och utökas, sade Heike Erkers när hon öppnade Socionomdagarna på onsdagen.

Omkring 1 600 deltagare och rekordmånga utställare flockades till Stockholmsmässan i Älvsjö på onsdagen, för två dagar av intensiva diskussioner, nätverkande och erfarenhetsutbyten. Heike Erkers inledde Socionomdagarna med att lyfta vikten av det professionella sociala arbetet.

– Vi vet att ett politiskt beslut kan försämra människors möjligheter och livsvillkor över en natt. Men vi vet också att ett framgångsrikt socialt arbete kan förbättra människors livsvillkor. Som socialtjänsten. Sverige måste ha en socialtjänst som är stabil, förutsägbar, rättssäker och förtroendefull oavsett vilken politik som råder, sade Heike Erkers. 

Ett frontarbete

Hon pratade också om vikten av att sätta socionomernas arbetsmiljö högt upp på agendan – både vad gäller arbetsbelastning och säkerhet.

– Vi vet att socialt arbete och socialtjänstens arbete är ett frontarbete. Vi konfronteras med människors utsatthet och hopplöshet. Det är också en front där hot och våld kan förekomma, sade hon.

Det är därför av högsta vikt att arbetsgivare och chefer ser till att det finns rutiner för att förebygga och hantera situationer där hot och våld uppstår. Och att de lyssnar på sina medarbetare, när de lyfter brister i verksamheten. Där mot och synpunkter premieras och inte upplevs som besvärliga och hotfulla. 

– Sverige idag år 2017, ska vi inte ha så mogna myndigheter och arbetsplatser att medarbetarnas åsikter och perspektiv ses som en tillgång och som ett bidrag till verksamhetens utveckling?

Se hela inledningstalet på vår Youtube-kanal. 

Åsa Lindhagen, socialborgarråd i Stockholms kommun, pratade också vid invigningen.