Heike Erkers inviger Socionomdagarna

Inför en samlad skara av 1 400 socialsekreterare invigde förbundsordförande Heike Erkers Socionomdagarna 2015. Här är hennes invigningstal.

Jag heter Heike Erkers och är en stolt och rörd ordförande som har förmånen att inleda årets Socionomdagar. Idag är vi cirka 1 400 personer som har samlats här på Älvsjömässan för att fördjupa oss i det sociala arbetet, ta del av det senaste och få träffa nya och gamla bekanta. 1 400 personer är All Time High! Aldrig tidigare har vi varit så här många och aldrig tidigare har vi haft så många seminarier att välja bland.  

Om socionomrollen

Vi organiserar er som arbetar för samhällets välfärd och med samhällets mest utsatta människor. Nu pratar vi barn, gamla, sjuka och sköra.  Ert arbete är svårt och komplext och det arbete ni utför kan aldrig ersättas av andra än de som är utbildade för det. I socialt arbete finns inget facit, men för att nå resultat krävs både teoretisk och praktisk kunskap, och dessutom god förmåga att bygga relationer. Ett gott jobb syns inte utåt medan misstag kan få ödesdigra konsekvenser.

När såg ni senast media berätta om det goda sociala arbetet? Sådana exempel finns det gott om och om sådana exempel får vi möjlighet att höra om och låta oss inspireras av under de här dagarna. Jag kan gå in i det här programmet, blunda och peka varsomhelst och ändå vara säker på att hamna på ett seminarium jag vill vara med på.  Helst skulle jag vilja gå på alla. Dilemmat är ju bara att man inte kan dela på sig.  

Om Socionomutbildningen, arbetsvillkor och lön

De flesta här är socionomer. Det är en attraktiv utbildning som många vill gå och som ger tillträde till en stor del av arbetsmarknaden. Visste ni förresten att Socionomutbildningen hör till de utbildningar som har högst söktryck i landet? Som kuriosa kan nämnas att Socialhögskolan i Stockholm ligger på tredje plats i hela riket.  Man kunde förväntat sig ett samband mellan exklusivitet (bara de bästa kommer in), arbetsvillkor och lön, men då bedrar man sig!

 Våra medlemsundersökningar visar att överbelastning, stress, sömnlöshet, och oro för arbetet är vardag för de flesta. Samtidigt vet vi att man trivs när förutsättningar ges att arbeta professionellt. Pratar vi lön, så finns inte heller här något som helst samband mellan arbetets komplexitet och löneutfall. En rest som det tycks vara svårt att tvätta bort från gamla fattigvården då socialt arbete ansågs vara ett kall.  Jag är ändå optimistisk för vi börjar faktiskt kunna se en vändning vad gäller både ingångslöner och löner för att locka erfaren personal.

Nationell Handlingsplan

Ingen har väl undgått att höra om krisen i den Sociala barnavården? I maj förra året begärda därför Akademikerförbundet SSR hos regeringen att en nationell handlingsplan skulle upprättas. Syftet var att regering, arbetsgivare och berörda fackförbund skulle ta ett gemensamt grepp för att tillsammans medverka till förändring. Vi vet idag att situationen är som mest akut i barnavården, men vi vet också att det är illa över hela fältet. Därför är våra förslag utformade så att de kommer hela det sociala arbetet till godo.

Handlingsplanen innehåller ett antal konkreta förslag där vi pekat ut vem som är huvudansvarig. Den innehåller både lång och kortsiktiga förslag som syftar till att man vill stanna var och utvecklas i yrket. De handlar om minskad arbetsbelastning, minskade administrativa krav, mer tid till klientkontakter, specialist- karriär- och utvecklingstjänster, systematisk yrkesintroduktion, Specialisttjänster och lön efter ansvar och kompetens. Vi har påbörjat ett nära och gott samarbete med SKL och Socialdepartementet och hoppas nu på snabba och konkreta resultat. Eller hur Åsa Regnér?

Manifestation för socialt arbete

Avslutningsvis vill jag säga till er ta tillfället i akt och se till att ni får ut så mycket som möjligt av e här dagarna, prata med de ni inte känner, knyt nya kontakter och kom hem med massor med ny inspiration! Att 1 400 personer samlats i år är ingen slump. Det är ett uttryck för ett starkt yrkes- och samhällsengagemang och är gigantisk manifestation för det sociala arbetets vikt. Och ni, Glöm inte att ha roligt!