Heike Erkers: Lönestatistiken döljer diskrimineringen

Den metod som Medlingsinstitutet använder för att beräkna löneskillnaderna mellan män och kvinnor leder fel. Den kritiken framför förbundsordförande Heike Erkers i en intervju med tidningen Lag&Avtal.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar, rapporterade Medlingsinstitutet i juni. Siffrorna visar att kvinnor i genomsnitt tjänade 13,2 procent mindre än män 2014.

Men när Medlingsinstitutet har gjort en så kallad standardvägning blir skillnaden mindre, 5 procent. Metoden innebär att löneskillnader som beror på olika faktorer som att kvinnor och män arbetar i olika yrken och har olika utbildning räknas bort.

Men det ger en missvisande bild, anser Heike Erkers. De strukturella löneskillnaderna, det vill säga att kvinnodominerade yrken är felvärderade, döljs.

– Utbildning är helt klart en könsmarkör, säger hon.

Läs hela artikeln där Medlingsinstitutet också svarar på kritiken.