Heike Erkers omvald som ordförande för Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR:s kongress omvalde idag enhälligt Heike Erkers som förbundsordförande för de kommande tre åren.

Heike Erkers, 56 år, är beteendevetare från Stockholm. Hon har tidigare bland annat arbetat med rehabilitering på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och i olika funktioner på Arbetsförmedlingen, senast som avdelningschef.

Heike Erkers inledde sin fackliga bana i början av 1990-talet och har ingått i Akademikerförbundet SSR:s förbundsstyrelse sedan 2003. Hon valdes till förste vice ordförande 2006 och blev förbundsordförande 2012.

– Temat för vår kongress är Öppet Sverige och det är också en av vår tids stora frågor. Många av medlemmarna i vårt förbund arbetar med migrationsprocessen och vi vet att Sverige som land blir rikare när vi välkomnar nya invånare och att välfärden då kan växa. Jag vill också vara tydlig med att vi aldrig kommer att tveka om att stå upp för demokrati och öppenhet och ett jämlikt arbetsliv för alla.

– Som det ledande samhällsvetarförbundet har vi medlemsgrupper i en rad viktiga samhällsfunktioner och med en imponerande samlad kompetens. Men det finns betydligt mer att önska när det gäller en bra arbetsmiljö och löner som är i paritet med ansvar och kompetens. Nu laddar vi om för att driva en ännu hårdare facklig kamp för bra arbetsvillkor och jämställda löner.

Pressbilder på Heike Erkers finns här.

För frågor ring Heike Erkers, telefon 070 622 39 78.