Helhet, delaktighet och bestående relationer ger resultat

Involvera placerade ungdomar och deras familjer i behandlingen och inkludera alla delar av den unges liv. Det gör stor skillnad, visar en ny utvärdering som Socialstyrelsen gjort. Det lönar sig också att fortsätta ha kontakt med samma behandlare under eftervården.

Den här veckan gästas Socialtjänstpodden av forskarna Marie Frendin och Cecilia Andrée Löfholm som utvärderat MultifunC - multifunktionell behandling på institution och i närmiljö på Statens institutionsstyrelse (SIS). Metoden utgår ifrån det forskning sett fungerar inom behandling och går ut på att institutionen arbetar med allt i ungdomens liv samtidigt: hälsa, skola, familj och fritid.

När den unge flyttar hem fortsätter samma behandlare att arbeta med hen och familjen. SIS arbetar med de ungdomar som har stora beteendeproblem och som ofta vårdas mot sin vilja.

Helhetspaket – inte småbitar

Marie och Cecilia konstaterar i podden att det lönar sig att ge unga med stora behov ett helhetspaket istället för att köpa vården i bitar. Utvärderingen visar att de unga som behandlats inom MultifunC är placerade kortare tid och har färre dagar med öppenvårdsinsatser.