Helt fel att sänka kompetenskraven i socialtjänsten

Det är alarmerande att allt fler röster höjs om att utbildningsbakgrunden inte är så viktig för dem som arbetar i socialtjänsten. Det handlar om samhällets yttersta skyddsnät och en profession vars beslut kan vara helt livsavgörande för utsatta barn, unga och deras familjer, skriver förbundets ordförande Heike Erkers och Camilla Sköld, socialpolitisk chef.

Centerpartiets partistyrelse lanserar förslaget att kravet på högskoleutbildad personal ska tas bort i barn- och ungdomsvården. Liknande tongångar har tidigare kommit från arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, som vill runda kravet på socionomexamen.

"Gemensamt för de båda, förutom bristen på förståelse för att ett tydligt utbildningskrav är en förutsättning för kvalitet, rättssäkerhet och utvecklingen av en evidensbaserad praktik, är att de använder ensamkommande barn som förevändning.

Det är något av en paradox och en argumentation som inte håller. Ensamkommande barn är en mycket utsatt och sårbar grupp. Alla har i olika grad varit med om händelser som skakat om tillvaron. Utan vuxenföreträdare är de helt utlämnade till myndighetspersonerna de möter och beroende av att dessa har rätt kompetens och utbildning för att kunna ge ett professionellt och rättssäkert mottagande", skriver Heike Erkers och Camilla Sköld i debattartikeln i Dagens Arena.