Hemlösa snackar sex på lika villkor

Alla har rätt till en så bra sexuell och reproduktiv hälsa som möjligt. Men personer i hemlöshet har inte alltid samma förutsättningar. Det ska ett nytt projekt i Göteborg råda bot på.

–Alla människor har sexuella och reproduktiva rättigheter. Men samhället är sämre på att nå vissa människor med den här informationen. Det är viktigt att prata om detta för att man ska kunna fatta välinformerade val och våga söka hjälp när det är något som inte funkar, säger Eva-Maria Eriksson på Social resursförvaltning i Göteborg.

Eva-Maria Eriksson är projektledare för Snacka sex, ett nytt folkhälsoprojekt som drar i gång i höst. Tillsammans med kollegan Erika Wikström ska hon med start i november börja besöka boenden i Göteborg för att prata om sex med personer i hemlöshet.

Nationell strategi

Utgångspunkten för Snacka sex är den nationella strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på lika villkor, som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen presenterade i fjol. Kommunerna har en viktig uppgift att integrera frågorna i sitt arbete och framför allt fokusera på svårnådda grupper. Där ingår personer i hemlöshet, konstaterar Eva-Maria Eriksson. Men inget projekt hade hittills riktat sig till just dessa personer – bara till personalen på boendena.

– Har man det väldigt turbulent i sitt liv så är det många saker som inte fungerar, däribland sexuell hälsa. Många har dålig erfarenhet av sjukvården och drar sig för att söka sig dit även om man är sjuk. Ofta har man inte heller råd att betala för ett läkarbesök, säger Eva-Maria Eriksson.

"Positivt och öppet"

Det finns ett dokumenterat samband medan hemlöshet, missbruk och sexuellt riskbeteende. De personer som bor på boenden är också mer utsatta för sexuellt våld. Men för Eva-Maria Eriksson och Erika Wikström är det viktigt att inte förminska eller måla upp sina klienter som offer.

– Det här är starka vuxna människor som klarat av helt otroligt svåra situationer. De ska ha tillgång till den här informationen precis som alla andra. Vi vill skapa ett sammanhang där vi kan göra det på ett positivt och öppet sätt.

Tanken är att hålla gruppsamtal där det ska vara ska vara högt i tak utan att vara personligt. Under pilotomgången som börjar i november kommer klienterna på två boenden vid flera tillfällen att kunna ge sina synpunkter på hur både innehåll och samtal ska utformas. Det kommer projektledarna sedan att ta med sig när man till våren rullar ut projektet till ytterligare sju akutboenden. 

Ylva Mossing