Hen - Hon - Han 2018

Pride-dekor i ett kontorslandskap

Akademikerförbundet SSR, tillsammans med Svensk Chefsförening, deltar på EuroPride/Stockholm Pride för 13:e året i rad. Du som är fackligt förtroendevald erbjuds nu en unik chans till kompetensutveckling och utbildning i arbetsmiljöfrågor!

Syftet är att ge dig som är fackligt förtroendevald möjlighet att förbättra dina kunskaper om diskrimineringsfrågor i allmänhet och hbtq-frågor i synnerhet. Men även ge goda exempel på hur fackliga organisationer och arbetsgivare kan samarbeta för att bidra till en inkluderande arbetsmiljö för alla, oavsett sexuell läggning, kön och könsöverskridande identitet eller uttryck. Utbildningen fokuserar även på bemötandefrågor. Utöver internutbildningspass i kurslokalen är utbildningsdagarna delvis förlagda till EuroPride – både på Pride House (seminarier, paneldebatter och föreläsningar) och i Pride Park (mässa och utställaryta).

Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening bjuder in fackligt förtroendevalda, personalvetar-  och chefsmedlemmar till tre intensiva utbildningsdagar i Stockholm 1-3 augusti, alternativt Göteborg 15-17 augusti.

Du är varmt välkommen att anmäla intresse till tre dagar fyllda med ny kunskap, erfarenhet och mycket glädje. För frågor kontakta Daniel Hjalmarsson, daniel.hjalmarsson@akademssr.se eller 08-617 44 82.

Kurs i Stockholm 1 augusti 10:00-17:00

Vi startar med drop-in kaffe från kl. 09.30 på onsdag den 1 augusti i kurslokalen. Programmet startar kl. 10.00 och vi avslutar programmet kl. 17.00 på fredag den 3 augusti i Stockholm. Tiderna kan komma att justeras på restider för deltagarna, om möjligt.

Kurs i Göteborg 15 augusti 10:00-17:00

Vi startar med drop-in kaffe från kl. 09.30 på onsdag den 15 augusti i kurslokalen. Programmet startar kl. 10.00 och vi avslutar programmet kl. 17.00 på fredag den 17 augusti i Göteborg. Tiderna kan komma att justeras på restider för deltagarna, om möjligt.

Se bifogat dokument för fler detaljer.