Hen, Hon, Han 2019

För 14:e året i rad deltar Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening på Stockholm Pride. Du som är fackligt förtroendevald, personalvetare eller chefsmedlem erbjuds i samband med detta en unik chans till kompetensutveckling och utbildning i arbetsmiljöfrågor!

Syftet är att ge dig möjlighet att förbättra dina kunskaper om diskrimineringsfrågor i allmänhet och hbtqi-frågor i synnerhet, men även ge goda exempel på hur fackliga organisationer och arbetsgivare kan samarbeta för att bidra till en inkluderande arbetsmiljö för alla - oavsett sexuell läggning, kön och könsöverskridande identitet eller uttryck. Utbildningen fokuserar även på bemötandefrågor. Utöver internutbildningspass i kurslokalen är utbildningsdagarna delvis förlagda till Stockholm Pride – både på Pride House (seminarier, paneldebatter och föreläsningar) och i Pride Park (mässa och utställaryta).

Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening bjuder in fackligt förtroendevalda, personalvetar-  och chefsmedlemmar till tre intensiva utbildningsdagar i Stockholm 31 juli - 2 augusti. 

Du är varmt välkommen att anmäla intresse till tre dagar fyllda med ny kunskap, erfarenhet och mycket glädje. För frågor om kursen kontakta Maja Rajs, maja.rajs@akademssr.se. Vid praktiska frågor kontakta Filippa Eriksson, filippa.eriksson@akademssr.se

Kurs i Stockholm 31 juli - 2 augusti 

Vi startar med drop-in kaffe från kl. 09.30 på onsdag den 31 juli i kurslokalen. Programmet startar kl. 10.00 och vi avslutar programmet kl. 17.00 på fredag den 2 augusti i Stockholm. Tiderna kan komma att justeras på restider för deltagarna, om möjligt.

Se bifogat program för fler detaljer samt intresseanmälan.

  • Datum och tid: 31 juli 2019 kl. 09:30 - 2 augusti 2019 kl. 17:00
  • Plats: Stockholm