Hen, Hon, Han 2019

För 14:e året i rad deltar Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening på Stockholm Pride. Du som är fackligt förtroendevald, personalvetare eller chefsmedlem erbjuds i samband med detta en unik chans till kompetensutveckling och utbildning i arbetsmiljöfrågor!

Syftet är att ge dig möjlighet att förbättra dina kunskaper om diskrimineringsfrågor i allmänhet och hbtqi-frågor i synnerhet. Men även ge goda exempel på hur fackliga organisationer och arbetsgivare kan samarbeta för att bidra till en inkluderande arbetsmiljö för alla, oavsett sexuell läggning, kön och könsöverskridande identitet eller uttryck. Utbildningen fokuserar även på bemötandefrågor. Utöver internutbildningspass i kurslokalen är utbildningsdagarna delvis förlagda till Stockholm Pride – både på Pride House (seminarier, paneldebatter och föreläsningar) och i Pride Park (mässa och utställaryta).

Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening bjuder in fackligt förtroendevalda, personalvetar-  och chefsmedlemmar till tre intensiva utbildningsdagar i Stockholm 31 juli - 2 augusti. 

Du är varmt välkommen att anmäla intresse till tre dagar fyllda med ny kunskap, erfarenhet och mycket glädje. För frågor om kursen kontakta Maja Rajs, maja.rajs@akademssr.se. Vid praktiska frågor kontakta Filippa Eriksson, filippa.eriksson@akademssr.se

 

Kurs i Stockholm 31 juli - 2 augusti 

Vi startar med drop-in kaffe från kl. 09.30 på onsdag den 31 juli i kurslokalen. Programmet startar kl. 10.00 och vi avslutar programmet kl. 17.00 på fredag den 2 augusti i Stockholm. Tiderna kan komma att justeras på restider för deltagarna, om möjligt.

Se bifogat program för fler detaljer samt intresseanmälan.

  • Datum och tid: 31 July 2019 kl. 09:30 - 2 August 2019 kl. 17:00
  • Plats: Stockholm